Werkwijze en behandeling

Het eerste gesprek


Bij onze eerste ontmoeting geeft u een indruk van uw klachten en maakt u kennis met één van ons als mogelijke behandelaar. Na dit kennismakingsgesprek stellen we samen met u een mogelijk vervolg vast. Het kan zijn dat we al direct verdere afspraken kunnen maken ten behoeve van een behandeling. Meestal is er dan een tweede afspraak nodig om uw problemen beter in kaart te brengen en samen met u een behandelplan vast te stellen. We zullen u mogelijk al bij de telefonische kennismaking, dan wel gedurende het 1e gesprek gaan vragen enkele vragenlijsten in te vullen, ter ondersteuning van de diagnostiek en uw behandeling (ROM). Deze vragenlijsten worden u per email toegestuurd door het bedrijf Embloom. Na beantwoording van de vragenlijsten ontvangen wij bericht dat een en ander door u voltooid is en kunnen wij de resultaten beveiligd ophalen op de website van Embloom. (voor informatie van Embloom over de wijze van communiceren en de hantering van uw privacy belangen zie ook https://www.embloom.nl ).
Eventueel kan het zijn dat wij u doorverwijzen naar een meer geschikte behandelaar of dat u zelf aangeeft een andere therapeut te willen consulteren.

Als wij in overleg met u tot een therapie besluiten, wordt met u vastgesteld wanneer de gesprekken plaatsvinden. Bij uitzondering kan ook in de avonduren afgesproken worden.
Bij het eerste gesprek dient u uw verzekeringsgegevens en een verwijzing van uw huisarts mee te nemen. Ook is het inmiddels wettelijk verplicht dat u zich bij een eerste bezoek legitimeert met paspoort, rijbewijs of identiteitskaart en dat het BSN nummer wordt genoteerd in het dossier (er kan gebruik worden gemaakt van de privacy regeling, vraag de behandelaar ernaar)

Welke therapie past bij u?
 Aan de hand van de eerste gesprekken stellen we vast welke behandeling het best bij u past. Voor veel mensen is dit een vorm van psychotherapie. In deze psychotherapie wordt de basis gevormd door individuele gesprekken, eventueel ondersteund door medicatie. In sommige gevallen is vooral een vorm van medicatie aangewezen.
Een therapie kan variëren van een intensieve en inzicht gevende psychotherapie (waarbij de diepere oorzaak van de problemen wordt gezocht) tot een tweewekelijkse of zelfs maandelijkse, minder frequente, vorm van gespreksbehandeling.
Onze praktijk is gespecialiseerd zowel in steunende, inzicht gevende, psychoanalytische vormen van psychotherapie, als ook in psychiatrische consulten inclusief medicatie. U kunt bij ons terecht voor uiteenlopende problemen zoals angsten, depressie, werk- en studieproblemen en ook persoonlijkheidsproblematiek en hechtingsproblematiek.
De behandelingen gebeuren op individuele basis. Wanneer het een kind betreft worden de ouders uiteraard betrokken. Bij volwassenen indien nodig en gewenst, kan de partner/ouder(s) bij de therapie worden betrokken.
Voorafgaand aan de behandeling maken we samen met u afspraken over momenten van evaluatie en stellen we met u een behandelduur vast. De evaluatie kan ondersteund worden door de uitkomst van de vragenlijsten, zogenaamde route-uitkomst-metingen (ROM). Bij afsluiting van uw behandeling zullen die metingen worden herhaald, mede om te bepalen wat het effect van de behandeling is geweest. Tevens zal uw tevredenheid over de behandeling worden gemeten.

Leertherapie voor en coaching van psychiaters en psychologen
Voor psychiaters, (klinisch) psychologen en psychotherapeuten in opleiding is er ook een aanbod waar ruime ervaring mee bestaat.

Een leertherapie is voor eigen rekening.