Over de behandelaars

Ariëtte C. van Reekum is geboren in 1958, zij is psychiater (BIG registratie nummer: 69023425501), psychotherapeut (BIG registratie nummer: 30923425516) en psychoanalytica.
Haar studie Geneeskunde volgde Ariëtte in Nijmegen waar zij eerst een jaar Pedagogische en Andragogische Wetenschappen studeerde en daarna geneeskunde. Haar artsexamen behaalde zij in 1987.
Zij heeft zich gedurende haar specialisatie tot psychiater (1993) bij verschillende instellingen verder bekwaamd in haar vak, o.a. bij het Academisch ziekenhuis in Utrecht, de Riagg in Dordrecht en de WA Hoeve in Den Dolder. Zij heeft ruime ervaring opgebouwd binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Ariëtte is aangesloten bij de gefuseerde Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (de NPaV),  bij de Nederlandse vereniging voor psychiatrie (NVvP), waar zij momenteel tevens een bestuursfunctie vervult, de vereniging voor Utrechtse Zelfstandig gevestigde Psychiaters (VUP). Daarnaast is zij actief in het onderwijs voor psychiatrie en psychotherapie, o.a. bij de RINO-NH in Amsterdam, en bij Lenteson, bijscholing voor psychiaters.
Als zelfstandig gevestigd psychiater is Ariëtte werkzaam sinds 1995. Sinds september 2019 is zij tevens toezichthouder in de zorg.
Haar interessegebieden liggen bij persoonlijkheidsstoornissen, co-morbiditeit, neurobiologie, psychoanalyse, psychotherapie, infantresearch, beleid en leiderschap.

Marcel G.J. Schmeets is geboren in 1953, hij is psychiater (BIG registratie nummer: 69023744801), psychotherapeut (BIG registratie nummer: 39023744816) en psychoanalyticus.
Zijn studie Geneeskunde volgde Marcel in Nijmegen waar hij in 1980 afstudeerde, om zich vervolgens te specialiseren in Den Bosch wat in 1988 werd afgerond. Zijn specialisatie in kinder en jeugdpsychiatrie rondde hij af in 1989. Zijn interesse gaat o.a. uit naar vroege ontwikkeling, neurobiologie, psychoanalyse en de relatie hiertussen en intergenerationele overdracht van psychopathologie.

Marcel is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de gefuseerde Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV),  de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP), de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP),  de Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH), de International Society for Neuropsychoanalysis en de Vereniging voor Utrechtse Zelfstandig gevestigde Psychiaters (VUP).  Tevens is hij al jaren actief in het psychotherapie-onderwijs, o.a. bij de RINO Amsterdam en geeft hij veelvuldig lezingen, ook internationaal, over aan (jeugd) psychiatrie gerelateerde onderwerpen.
De praktijk van Marcel (startdatum in 1990) heeft zich meer dan 25 jaar vooral gericht op het (jonge) kind en de adolescent, vaak in combinatie met de ouders, en op volwassenen. Vanwege de overgang van de financiering van de jeugd GGz naar de gemeenten richt de praktijk zich toenemend op volwassenen.