NO SHOW

Onder ‘No Show’ wordt verstaan het niet verschijnen op een afspraak zonder afmelding minimaal 24 uur voor aanvang van de behandelafspraak bij één van ons per email of ingesproken boodschap in de voicemail van de praktijk telefoon 0343 – 41 06 01

In dat geval wordt er een bedrag van 60 euro bij u in rekening gebracht.