Privacyverklaring GGz

Het vermelden van informatie op de declaraties, zoals de diagnose, is belangrijk voor patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars, stelt de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Daarmee is namelijk duidelijk welke zorg voor welke prijs is geleverd. Verzekeraars en patiënten kunnen daardoor de rekening controleren en eventuele fouten eruit halen.
Bij uitzondering kunnen patiënten en zorgaanbieders in de GGZ daarvan afwijken, in geval van privacy-bezwaren. De NZa biedt in haar declaratieregels binnen de GGZ, de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het vermelden van diagnose-informatie op de factuur. Patiënten en zorgaanbieders kunnen dat samen regelen met een Privacyverklaring GGz. De factuur bevat dan geen naar de diagnose herleidbare gegevens. Factuur en privacyverklaring worden samen ingediend bij de zorgverzekeraar. Een medisch adviseur is verantwoordelijk voor de controle van de declaratie.
Het is aan zorgaanbieders en verzekeraars om patiënten te informeren over het bestaan van de regeling. De NZa bericht hier ook geregeld over en informeert nu ook de verenigingen van patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars. In haar jaarlijkse marktscan over de GGZ blijft de NZa volgen hoe de privacyregeling in de praktijk werkt.