Home

Hulp in een veilige, vertrouwde setting


Maatschap Psychiatrie Schmeets – Van Reekum biedt u hulp in een veilige, vertrouwde setting. U kunt bij onze praktijk terecht voor uiteenlopende problemen, zoals depressie, angsten en (terugkerende) problemen in werk, studie of relaties, maar ook bij een gebrek aan zelfwaardering of zelfvertrouwen. Uiteraard zijn al onze gesprekken vertrouwelijk en is uw privacy gegarandeerd. Op deze pagina vindt u meer informatie over uw mogelijke behandelaar.

Kennismakingsgesprek


Voordat een behandeling start, vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. Daarin geeft u een eerste indruk van uw klachten en de behandelaar schetst de wijze waarop deze behandeld zouden kunnen worden. In nauw overleg wordt samen met u bekeken welke behandeling of therapievorm het beste bij u past. De basis zal altijd bestaan uit individuele gesprekken, eventueel aangevuld met medicatie.

Vergoedingen


Psychotherapie en psychiatrische behandelingen vallen onder specialistische GGz en in principe binnen de dekking van het basispakket van uw zorgverzekering. De behandeling bij een vrijgevestigd psychiater en psychotherapeut wordt in de meeste gevallen dan ook volledig vergoed (http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie en http://www.zorgwijzer.nl/faq/ggz ). Bij zorg geleverd door zorgverleners die geen contract hebben met uw verzekeraar, bestaat de verplichting dat uw verzekeraar u maximaal 75% van de behandelkosten vergoedt.
De praktijk is lid van de Vereniging van zelfstandig gevestigde psychiaters (VUP) in Utrecht en omstreken.

In onze praktijk is op aanvraag een exemplaar van ons kwaliteitsstatuut ggz ter inzage beschikbaar.

Over de behandelaars

Ariëtte C. van Reekum is geboren in 1958, zij is psychiater (BIG registratie nummer: 69023425501), psychotherapeut (BIG registratie nummer: 30923425516) en psychoanalytica.
Haar studie Geneeskunde volgde Ariëtte in Nijmegen waar zij eerst een jaar Pedagogische en Andragogische Wetenschappen studeerde en daarna geneeskunde. Haar artsexamen behaalde zij in 1987.
Zij heeft zich gedurende haar specialisatie tot psychiater (1993) bij verschillende instellingen verder bekwaamd in haar vak, o.a. bij het Academisch ziekenhuis in Utrecht, de Riagg in Dordrecht en de WA Hoeve in Den Dolder. Zij heeft ruime ervaring opgebouwd binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Ariëtte is aangesloten bij de gefuseerde Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (de NPaV),  bij de Nederlandse vereniging voor psychiatrie (NVvP), waar zij momenteel tevens een bestuursfunctie vervult, de vereniging voor Utrechtse Zelfstandig gevestigde Psychiaters (VUP). Daarnaast is zij actief in het onderwijs voor psychiatrie en psychotherapie, o.a. bij de RINO-NH in Amsterdam, en bij Lenteson, bijscholing voor psychiaters.
Als zelfstandig gevestigd psychiater is Ariëtte werkzaam sinds 1995. Sinds september 2019 is zij tevens toezichthouder in de zorg.
Haar interessegebieden liggen bij persoonlijkheidsstoornissen, co-morbiditeit, neurobiologie, psychoanalyse, psychotherapie, infantresearch, beleid en leiderschap.

Marcel G.J. Schmeets is geboren in 1953, hij is psychiater (BIG registratie nummer: 69023744801), psychotherapeut (BIG registratie nummer: 39023744816) en psychoanalyticus.
Zijn studie Geneeskunde volgde Marcel in Nijmegen waar hij in 1980 afstudeerde, om zich vervolgens te specialiseren in Den Bosch wat in 1988 werd afgerond. Zijn specialisatie in kinder en jeugdpsychiatrie rondde hij af in 1989. Zijn interesse gaat o.a. uit naar vroege ontwikkeling, neurobiologie, psychoanalyse en de relatie hiertussen en intergenerationele overdracht van psychopathologie.

Marcel is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de gefuseerde Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV),  de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP), de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP),  de Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH), de International Society for Neuropsychoanalysis en de Vereniging voor Utrechtse Zelfstandig gevestigde Psychiaters (VUP).  Tevens is hij al jaren actief in het psychotherapie-onderwijs, o.a. bij de RINO Amsterdam en geeft hij veelvuldig lezingen, ook internationaal, over aan (jeugd) psychiatrie gerelateerde onderwerpen.
De praktijk van Marcel (startdatum in 1990) heeft zich meer dan 25 jaar vooral gericht op het (jonge) kind en de adolescent, vaak in combinatie met de ouders, en op volwassenen. Vanwege de overgang van de financiering van de jeugd GGz naar de gemeenten richt de praktijk zich toenemend op volwassenen.

Werkwijze en behandeling

Het eerste gesprek


Bij onze eerste ontmoeting geeft u een indruk van uw klachten en maakt u kennis met één van ons als mogelijke behandelaar. Na dit kennismakingsgesprek stellen we samen met u een mogelijk vervolg vast. Het kan zijn dat we al direct verdere afspraken kunnen maken ten behoeve van een behandeling. Meestal is er dan een tweede afspraak nodig om uw problemen beter in kaart te brengen en samen met u een behandelplan vast te stellen. We zullen u mogelijk al bij de telefonische kennismaking, dan wel gedurende het 1e gesprek gaan vragen enkele vragenlijsten in te vullen, ter ondersteuning van de diagnostiek en uw behandeling (ROM). Deze vragenlijsten worden u per email toegestuurd door het bedrijf Embloom. Na beantwoording van de vragenlijsten ontvangen wij bericht dat een en ander door u voltooid is en kunnen wij de resultaten beveiligd ophalen op de website van Embloom. (voor informatie van Embloom over de wijze van communiceren en de hantering van uw privacy belangen zie ook https://www.embloom.nl ).
Eventueel kan het zijn dat wij u doorverwijzen naar een meer geschikte behandelaar of dat u zelf aangeeft een andere therapeut te willen consulteren.

Als wij in overleg met u tot een therapie besluiten, wordt met u vastgesteld wanneer de gesprekken plaatsvinden. Bij uitzondering kan ook in de avonduren afgesproken worden.
Bij het eerste gesprek dient u uw verzekeringsgegevens en een verwijzing van uw huisarts mee te nemen. Ook is het inmiddels wettelijk verplicht dat u zich bij een eerste bezoek legitimeert met paspoort, rijbewijs of identiteitskaart en dat het BSN nummer wordt genoteerd in het dossier (er kan gebruik worden gemaakt van de privacy regeling, vraag de behandelaar ernaar)

Welke therapie past bij u?
 Aan de hand van de eerste gesprekken stellen we vast welke behandeling het best bij u past. Voor veel mensen is dit een vorm van psychotherapie. In deze psychotherapie wordt de basis gevormd door individuele gesprekken, eventueel ondersteund door medicatie. In sommige gevallen is vooral een vorm van medicatie aangewezen.
Een therapie kan variëren van een intensieve en inzicht gevende psychotherapie (waarbij de diepere oorzaak van de problemen wordt gezocht) tot een tweewekelijkse of zelfs maandelijkse, minder frequente, vorm van gespreksbehandeling.
Onze praktijk is gespecialiseerd zowel in steunende, inzicht gevende, psychoanalytische vormen van psychotherapie, als ook in psychiatrische consulten inclusief medicatie. U kunt bij ons terecht voor uiteenlopende problemen zoals angsten, depressie, werk- en studieproblemen en ook persoonlijkheidsproblematiek en hechtingsproblematiek.
De behandelingen gebeuren op individuele basis. Wanneer het een kind betreft worden de ouders uiteraard betrokken. Bij volwassenen indien nodig en gewenst, kan de partner/ouder(s) bij de therapie worden betrokken.
Voorafgaand aan de behandeling maken we samen met u afspraken over momenten van evaluatie en stellen we met u een behandelduur vast. De evaluatie kan ondersteund worden door de uitkomst van de vragenlijsten, zogenaamde route-uitkomst-metingen (ROM). Bij afsluiting van uw behandeling zullen die metingen worden herhaald, mede om te bepalen wat het effect van de behandeling is geweest. Tevens zal uw tevredenheid over de behandeling worden gemeten.

Leertherapie voor en coaching van psychiaters en psychologen
Voor psychiaters, (klinisch) psychologen en psychotherapeuten in opleiding is er ook een aanbod waar ruime ervaring mee bestaat.

Een leertherapie is voor eigen rekening.