Verzekeraars

Er zijn contracten gesloten met de volgende (koepels van) verzekeraars en hun respectievelijke label:


ASR 
Caresq
CZ koepel (waaronder Nationale Nederlanden en Ohra)
DSW
Menzis
ONVZ
OWM Zorg en Zekerheid
Salland
VGZ koepel (waaronder Univé, IZZ en IZA)
Zilveren Kruis


Bovenstaande verzekeraars behelzen nagenoeg alle in Nederland actieve zorgverzekeraars. Controleert u zelf of uw verzekeraar onder een van de bovengenoemde koepels valt?
https://www.lastenvrij.nl/zorgverzekering/zorgverzekeraars/
In het geval u toch twijfelt aan de vergoeding door uw verzekeraar van gemaakte kosten, raadpleeg uw (beoogde) behandelaar.