Verzekeraars

Er zijn contracten gesloten met de volgende (koepels van) verzekeraars en hun respectievelijke label:


Caresq
CZ koepel (waaronder Nationale Nederlanden en Ohra)
DSW
DE FRIESLAND
MENZIS
Multizorg (waaronder ONVZ en VVAA)
VGZ koepel (waaronder Univé, IZZ en IZA)
Zilveren kruis koepel (waaronder ACHMEA, Zilveren Kruis, AGIS etc.)


Bovenstaande verzekeraars behelzen nagenoeg alle in Nederland actieve zorgverzekeraars. Controleert u zelf of uw verzekeraar onder een van de bovengenoemde koepels valt?
https://www.lastenvrij.nl/zorgverzekering/zorgverzekeraars/
In het geval u toch twijfelt aan de vergoeding door uw verzekeraar van gemaakte kosten, raadpleeg uw (beoogde) behandelaar.